top of page

พานขันหมากพิธีไทย ประกอบด้วยอะไรบ้าง

Updated: Oct 2, 2022


ในพิธีการแต่งงานแบบไทยมีรายละเอียดที่สำคัญที่ต้องจัดเตรียมหลายอย่าง โดยเฉพาะในเรื่อง ขันหมาก ที่มักทำให้ว่าที่เจ้าบ่าวและว่าที่เจ้าสาวสับสนว่าในขบวนขันหมากจะต้องประกอบด้วยพานจำนวนกี่พาน และเป็นพานอะไรกันบ้าง


พิธีการแต่งงานแบบไทย ขันหมากที่เจ้าบ่าวต้องเตรียมนั้นจะประกอบไปด้วย ขันหมากเอกและขันหมากโท ซึ่งมีรายละเอียดต่างกันไป ดังนี้ 1.พานขันหมากเอกพานขันหมากเอก จะเป็นพานที่ฝ่ายเจ้าบ่าวเชิญมายังบ้านเจ้าสาว ซึ่งภายในพาน ประกอบไปด้วยหมากดิบ 4 ผล และใบพลู 4 เรียง แล้วก็ยังมีถั่วเขียว งาดำ ข้าวเปลือก และ ข้าวตอก โดยจะแยกเป็นถุงเล็กๆ วางพร้้อมกับ ใบเงิน ใบทองและใบนาค


2.พานธูปเทียนแพรพานธูปเทียนแพร มีไว้สำหรับพิธีการรับไหว้ผู้ใหญ่ ซึ่งในขั้นตอนรับไหว้ผู้ใหญ่นี้ เป็นพิธีที่มีความสำคัญมาก เสมือนเป็นการแนะนำตัวต่อญาติผู้ใหญ่ของแต่ละฝ่ายและการแสดงถึงการเคารพและนอบน้อมต่อบิดามารดาและบรรดาญาติผู้ใหญ่

3.พานแหวน


โดยส่วนใหญ่แล้วนิยมจัดเป็น 2 รูปแบบ โดยจัดแหวนแต่งงานของคู่บ่าวสาวไว้ในพานเดียวกัน

หรือจัดพานใส่แหวนแยกเฉพาะของฝ่ายชายและฝ่ายหญิงก็ได้ 4.พานสินสอด

พานสินสอด ความจริงแล้วจะมีจำนวนกี่พานก็ได้ จะเป็นพานใส่เงิน ทองคำ เครื่องประดับ และของมีค่าต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย 5.พานต้นกล้วย พานต้นอ้อย


ต้นอ้อย หมายถึง ความหวาน ต้นกล้วย หมายถึง ความเจริญงอกงาม ความอุดมสมบูรณ์ คนโบราณเชื่อกันว่าหากนำมาปลูกด้วยกัน ความรักของคู่บ่าวสาว จะเป็นไปอย่างราบรื่น มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมือง มีแต่ความสุขและความอุดมสมบูรณ์ 6.พานผลไม้มงคล

พานผลไม้มงคล1คู่ อย่างเช่น กล้วยหอม มะพร้าว ส้มโอ ทับทิม ส้มสายน้ำผึ้ง เป็นต้น 7.พานขนมมงคล

ขนมมงคลที่จะใช้ในพานมี 9 ชนิด ได้แก่ ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ทองเอก ลูกชุบ ขนมกง ขนมชั้น เสน่ห์จันทร์ และจ่ามงกุฎ ซึ่งจะจัดเป็นคู่เพื่อความเป็นสิริมงคล

8.พานเชิญขันหมาก

พานเชิญขันหมาก เป็นพานของฝั่งเจ้าสาว จำนวน 1 พาน เพื่อเชิญขันหมากของฝ่ายชายเข้าผ่านประตูเงิน ประตูทอง ซึ่งภายในพานจะประกอบไปด้วยหมากและพลู โดยคนที่ถือพานนี้จะเป็นเด็กผู้หญิงที่มาจากฝั่งเจ้าสาว

ธรรมเนียมการแห่ขันหมากนี้ อาจจะมีความยุ่งยากไปบ้าง และถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีการปรับเปลี่ยนในบางขั้นตอนให้เข้ากับยุคสมัยและความสะดวกของคู่บ่าวสาวมากขึ้น ว่าที่เจ้าบ่าวและว่าที่เจ้าสาวสามารถสบายใจได้เลยเพราะทีมงานวาระเวลาพร้อมให้คำปรึกษาในทุกๆรายละเอียดและขั้นตอนอย่างแน่นอน

สอบถามแพคเกจแต่งงานเพิ่มเติม ได้ที่ เบอร์ติดต่อ : 02-946-6626 , 097-271-3888 Line : @varavela Email : hello@varavela.com Instagram : varavela_official Facebook : facebook.com/VARAVELA #พานขันหมาก #พิธีแห่ขันหมาก #พิธีสวมแหวนหมั้น #varavela #varavelagardenhall

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page