top of page

PRIVATE & SAFETY VENUE

วาระเวลาได้คำนึงถึงรูปแบบการจัดงานเลี้ยงในยุคสมัยนี้ ที่ต้องการทั้งความเป็นส่วนตัวและสุขอนามัยที่สมบูรณ์ ด้วยประสบการณ์และความใส่ใจ นี่คือ 5 สิ่งสำคัญที่เราออกแบบเตรียมพร้อมไว้ให้คุณ


1. สถานที่ที่มีส่วนเปิดพร้อมด้วย DAY LIGHT ตลอดวัน


พื้นที่ในวาระเวลา การ์เด้น ฮอล มีทั้งในส่วนของ INDOOR และ OUTDOOR ที่เชื่อมต่อกัน ทำให้ทั่วทั้งสถานที่นั้นมีส่วนที่โดนแดดและแสงธรรมชาติตลอดเวลา ด้วยพื้นที่เปิดโล่งจึงทำให้อากาศถ่ายเทถูกต้องตามสุขอนามัย2. สถานที่ที่ใช้ได้เพียง 1 ฟังก์ชั่น การใช้งานต่อครั้ง


ด้วยปรัชญาของวาระเวลาตั้งแต่เริ่มต้นที่ต้องการให้สถานที่และบริการของเรานั้นมีความ Exclusive ที่สุด

เราจึงเลือกที่จะรับรองงานเพียงแค่ 1 งานต่อครั้งเท่านั้น ด้วยปรัชญานี้ทำให้สามารถแน่ใจได้ว่าแขกทุกท่านที่เข้ามาในงานคือแขกคนสำคัญของคุณที่คุณทราบว่าเป็นใคร3. การบริการ PRE-SCREENING และ VERIFYING ภายในงานเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการได้มีความมั่นใจในการจัดงานในสถานที่ วาระเวลาจึงมีระบบการออกแบบ สื่อสารและตรวจสอบแขกที่มาผ่านทาง Link แบบสอบถามของทางสถานที่และยังมีระบบจุดตรวจภายในงานที่ควบคุมให้มีทางเข้าเพียงแค่ 1 ช่องท่าง และแขกทุกคนต้องผ่านการคัดกรอง