top of page

PRIVATE & SAFETY VENUE

วาระเวลาได้คำนึงถึงรูปแบบการจัดงานเลี้ยงในยุคสมัยนี้ ที่ต้องการทั้งความเป็นส่วนตัวและสุขอนามัยที่สมบูรณ์ ด้วยประสบการณ์และความใส่ใจ นี่คือ 5 สิ่งสำคัญที่เราออกแบบเตรียมพร้อมไว้ให้คุณ


1. สถานที่ที่มีส่วนเปิดพร้อมด้วย DAY LIGHT ตลอดวัน


พื้นที่ในวาระเวลา การ์เด้น ฮอล มีทั้งในส่วนของ INDOOR และ OUTDOOR ที่เชื่อมต่อกัน ทำให้ทั่วทั้งสถานที่นั้นมีส่วนที่โดนแดดและแสงธรรมชาติตลอดเวลา ด้วยพื้นที่เปิดโล่งจึงทำให้อากาศถ่ายเทถูกต้องตามสุขอนามัย2. สถานที่ที่ใช้ได้เพียง 1 ฟังก์ชั่น การใช้งานต่อครั้ง


ด้วยปรัชญาของวาระเวลาตั้งแต่เริ่มต้นที่ต้องการให้สถานที่และบริการของเรานั้นมีความ Exclusive ที่สุด

เราจึงเลือกที่จะรับรองงานเพียงแค่ 1 งานต่อครั้งเท่านั้น ด้วยปรัชญานี้ทำให้สามารถแน่ใจได้ว่าแขกทุกท่านที่เข้ามาในงานคือแขกคนสำคัญของคุณที่คุณทราบว่าเป็นใคร3. การบริการ PRE-SCREENING และ VERIFYING ภายในงานเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการได้มีความมั่นใจในการจัดงานในสถานที่ วาระเวลาจึงมีระบบการออกแบบ สื่อสารและตรวจสอบแขกที่มาผ่านทาง Link แบบสอบถามของทางสถานที่และยังมีระบบจุดตรวจภายในงานที่ควบคุมให้มีทางเข้าเพียงแค่ 1 ช่องท่าง และแขกทุกคนต้องผ่านการคัดกรอง4. พื้นที่กว้างขวางเพียงพอต่อ SOCIAL DISTANCING

ด้วยพื้นที่การใช้งานกว่า 1,000 ตารางเมตรที่เชื่อมต่อทั้งภายในภายนอกอาคารส่วนใช้สอย ทำให้สามารถที่จะจัดการการจัดงานในรูปแบบของ SOCIAL DISTANCE ได้


5. การรักษาความสะอาดและการฆ่าเชื้อในสถานที่ด้วยธรรมชาติของวาระเวลาที่เป็นพื้นที่ PRIVATE จึงทำให้เราสามารถที่จะควบคุมการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อได้เป็นอย่างดีและทันทีทุกครั้งก่อนและหลังการจัดงานทุกงาน


นอกจากนี้แล้ว วาระเวลาเข้าใจดีถึงข้อจำกัดและความต้องการที่เปลี่ยนไปของการจัดงานเลี้ยงต่างๆ เราจึงได้ออกแบบ PACKAGE ใหม่ที่รองรับความต้องการของยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็น R.S.V.P. PACKAGE ที่ตอบสนองการแต่งงานในรูปแบบใหม่เริ่มต้นที่ 50 ท่าน หรือบริการ LIVE SERVICE ที่ช่วยถ่ายทอดภาพความประทับใจสำหรับผู้ที่ไม่ได้มาร่วมงาน


ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของ PACKAGE ได้ที่ Blog R.S.V.P
493 views0 comments

Comentarios


bottom of page